18.07.2022 Jan Hansen 60år

08.08.2022 Finn Laugesen 60år

22.08.2022 Conny Philipsen 60år

25.08.2022 Margit Clausen 75år

21.11.2022 Inge Foss 60år